• YÜKSEK DEĞER KATILMIŞ GERİ DÖNÜŞÜM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER!

KENTSEL HACİMLİ ATIKLARIN YÜKSEK DEĞER KATILMIŞ ÜRÜNLERE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN YENİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

URBANREC yüksek değer katılmış geri dönüşüm ürünleri elde etmek üzere atık oluşumunu önlemeyi ve yeniden kullanımı geliştirecek, lojistiği iyileştirecek ve yeni atık tasfiye yöntemlerini kullanacak, eko-inovatif ve bütünsel bir hacimli atık yönetim sistemi uygulayacak ve farklı AB bölgelerinde verimliliğini gösterecektir. Böylece, Avrupa atık yönetimi ve pro-aktif standardizasyon stratejisinde eko-verimliliği artıracak bir yol haritası ortaya koyacaktır.

İSPANYA

BELÇİKA

POLONYA

TÜRKİYE

EKO - YENİLİKÇİ VE BÜTÜNSEL ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

YENİDEN KULLANIMI ARTIR

LOJİSTİĞİ GELİŞTİR

AYIRMA – SÖKMEYİ İYİLEŞTİR

YENİDEN DEĞER KATMA YOLLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI

GELECEKTE EU KANUNLARI

Küresel URBANREC çözümünün içereceği öğeler

Önleme, toplama, sınıflandırma, ayırma, hacimli atıkların ezilmesi ve elde edilecek malzeme veya ürün akımlarına özel tasfiye yöntemleri. URBANREC projenin başarısını ve devamında AB düzeyinde uygulanmasını güven altına almak üzere hacimli atık zincirinin tümünü temsil eden proje ortaklarından oluşmaktadır
(7 ülkeden toplam 21 ortak: 5 araştırma kurumu, 7 KOBİ, 2 büyük endüstri, belediyeler dahil olmak üzere 7 adet diğer kurumlar).