PROJE FAALİYETLERİ

URBANREC 25. ay toplantısı 18-20 Haziran 2018 tarihlerinde Bordeaux, Fransa’da yapıldı. İYTE’den Prof.Dr. Aysun Sofuoğlu’nun katıldığı toplantıda proje gelişiminin her iş paketi için ayrı ayrı sunularak değerlendirilmesinin yanısıra proje ortaklarından RESCOLL firmasının tesislerine inceleme ziyareti yapıldı. Proje’nin ikinci Teknik Çalıştayı ve Örgülenim Etkinliği RESCOLL’un davetiyle ve düzenlemesiyle 200 katılımcı ile yapıştırıcılar konusunda gerçekleştirildi.

(27.07.2018)

AB Komisyonu tarafından projenin denetlendiği URBANREC 21. ay toplantısı 19-23 Şubat 2018 tarihlerinde Kortrijk-Mechelen, CENTEXBEL Araştırma Merkezi, Belçika’da yapıldı. Toplantıya İYTE’den Prof.Dr. Aysun Sofuoğlu ve Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu katıldı. AB Komisyonu Denetçisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje gelişiminin her iş paketi için ayrı ayrı sunularak değerlendirilmesinin yanısıra proje ortaklarından Vanheede ve Procotex firmalarına inceleme ziyaretleri yapıldı. Toplantıda İYTE geliştirdiği formül ile pilot ölçekte üretilen tahta-plastik kompozit örneğini sundu. Yine proje ortaklarından IMOG atık getirme ve geri kazanım merkezlerine inceleme gezisi düzenlendi. Onbir belediyeden oluşan konsorsiyumun atık getirme ve geri kazanım merkezleri Avrupanın en eski, dolayısıyla en gelişmiş örneğini oluşturmaktadır. Ayrıca, proje ile elde edilmesi planlanan ürünler için bir dış uzman denetiminde iş planı/modeli yapısal ve içerik açısından değerlendirildi. Ek olarak, AB Komisyonu Proje Denetçisinin katılımıyla projenin ilk Teknik Çalıştayı ve Örgülenim Etkinliği – Plastik tekstil kompozitleri ve geri kullanım merkezleri konusunda gerçekleştirildi.

(27.07.2018)

URBANREC 18. ay toplantısı 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde Espinho, Portekiz’de yapıldı. İYTE’den Prof.Dr. Aysun Sofuoğlu, Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu ve Prof.Dr. Sait Cemil Sofuoğlu’nun katıldığı toplantıda proje gelişiminin her iş paketi için ayrı ayrı sunularak değerlendirilmesinin yanısıra proje ortaklarından Eurospuma firmasının yatak üretim tesislerine inceleme ziyareti yapıldı. Toplantıda İYTE laboratuvar çalışmaları ile formüle ettiği ahşap-geri kazanılmış plastik kompozitlerinin laboratuvar ölçeğinde üretilen ilk örneklerini sergiledi.

(27.07.2018)

Atık Getirme Merkezleri ve Hacimli İri Atıklar İzmir Belediyeleri Çalıştayı yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve İYTE Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden’in açılış konuşmalarını takiben konuyu yasal boyutlarından uygulama sorunları boyutlarını anlatan 12 konuşma yapıldı.

Program Broşürü

(17.05.2017)

Bornova Belediye Başkanı ve Belediye Yöneticilerine Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu tarafından URBANREC proje sunumu gerçekleştirildi.

(05.01.2017)

Bornova Belediyesi Meclis Üyelerine Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu tarafından URBANREC proje sunumu gerçekleştirildi.

(01.03.2017)

Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu poster sunumu ile İstanbul'da düzenlenen International Brokerage Event TURKEY in HORIZON 2020 ( UFUK-2020) etkinliğinde yer alan Cities of the Future – İstanbul 2016’ya katıldı.

(30.09.2016)