Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı

AMAÇ VE KAPSAM

2016 yılında başlayan ve halen devam eden UFUK2020 KENTSEL HACİMLİ ATIKLARIN YÜKSEK DEĞER KATILMIŞ ÜRÜNLERE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN YENİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI (URBANREC, New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products, Grant Agreement No 690103) projesinin bir parçası olarak 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir'de "Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konferansı" nı düzenliyoruz.

URBANREC projesi eko-yenilikçi ve bütüncül bir hacimli iri atık yönetim sistemi uygulamayı, farklı AB bölgelerinde (Kuzey, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu) etkinlik göstermeyi, kamu ve özel sektör paydaşlar için farkındalık yaratmayı ve konu ile ilgili resmi makamlara eğitim vermeyi hedeflemektedir. Projede bu bölgeler 3 AB-27 ülkesi ve Türkiye ile temsil edilmektedir.

Konferansta konunun uzmanı ulusal/uluslararası davetli konuşmacılar tarafından ilgili yerel yönetim, bakanlık ve özel sektör çalışanlarına ve akademiye çeşitli konularda bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımı sunulacaktır.

KİMLER KATILMALI?

KONUŞMACILAR

Aysun SOFUOGLU
Aysun SOFUOGLU
İTÜ Kimya Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla Wisconsin Üniversitesi (Madison) ve Illinois Teknoloji Enstitüsünden almıştır. İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsüne 2000 yılında katıldı. Kimya Mühendisliği Bölümünde 2013 yılından beri profesör ünvanıyla görevine devam etmektedir. Kurucusu olduğu Çevre ArGe Merkez Müdürü olarak 2007, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak da 2017 yılından beri hizmet etmektedir. Kirliliği önleme, atık yönetimi, hava kirliliği ve iç hava kalitesi alanlarında araştırmalar yürütmekte ve dersler vermektedir.
Peter KURTH
Peter KURTH
Hukuk ve Politika Bilimi alanlarında eğitim aldı. Senato Finans Komisyonu Sekreterliği ve Senatörlük görevlerinde bulunduktan sonra Berlin Temsilciler Meclis üyesi ve ALBA AG yönetim kurulu üyesi oldu. 2009 yılından beri Alman Atık, Su ve Hammadde Yönetimi Sanayi Federasyonu (BDE) Başkanı ve Avrupa Kirlilik Kontrolü ve Çevre Faaliyetleri Federasyonu (FEAD) İkinci Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Piotr BARCZAK
Piotr BARCZAK
Coğrafya alanında Bölge Yönetimi ve Kalkınma konularına odaklandığı Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır. Polonya Çevre ve Dış İşleri Bakanlıklarında çalıştı. Halen, 150 civarında çevre koruma ile ilgili STK’yı temsil eden Ayrupa Çevre Bürosunda (EEB) atık politikalarından sorumludur. AB üye ülkelerinin atık yönetimi ve önleme konularında doğrudan tecrübe sahibi atık uzmanlarının katıldığı EEB Atık Çalışma Grubuna başkanlık etmektedir.
Jean-Benoit BEL
Jean-Benoit BEL
École Centrale de Lille’den Mühendislik, Danimarka Teknik Üniversitesinden Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Paris Bölgesi Atık Yönetimi Kurumunda (ORDIF) 9 yıl çalıştı. Halen Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi Şehirler ve Bölgeler Birliğinde (ACR+) atık izleme ve en iyi uygulamaları bulma konularına odaklanan Kıdemli Proje Yöneticisi ve Kıdemli Uzman olarak çalışmaktadır.
Terry L. TUDOR
Terry L. TUDOR
Biyolog olup Sürdürülebilir Atık Yönetimi alanında Leeds Üniversitesinden Yüksek Lisans, Exeter Üniversitesinden Doktora derecesi almıştır. Doktorasında, Cornwall devlet hastaneleri sisteminin sürüdürülebilir atık yönetimi üzerine yoğunlaşmıştır. Narthampton Üniversitesine 2006 yılında doktora sonrası araştırmacı olarak katılan Dr. Tudor halen Doçent ünvanıyla atık yönetimi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma ve danışmanlık çalışmaları hem kamusal hem de organizasyon temelinde daha sürdürülebilir/döngüsel yaklaşımların küresel kullanımına odaklanmaktadır.
Anne VANDEPUTTE
Anne VANDEPUTTE
Flanders Atık İdaresinde 39 yıl boyunca proje yöneticisi ve politika danışmanı olarak çalışmış ve kaynakta ayırma ile atığı üretenin sorumluluğunu genişletme hususlarında yeni yaklaşımlar getirerek katı ve tıbbi atık konularında Flaman mevzuatının oluşmasında ve Flanders Eşbankaları Ağının kurulmasında anahtar rol oynamıştır. Macaristan, Güney Afrika ve Yunanistan gibi ülkelerde AB atık yönetimi projelerinde yer almış olan Anne Vandeputte halen Hageland Eşya Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Nuri BASOGLU
Nuri BASOGLU
Endüstri Mühendisi olup Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İş İdaresi alanında İstanbul Üniversitesinden almıştır. Boğaziçi Üniversitesinde Profesör ünvanıyla çalıştıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne katılan Profesör Başoğlu, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, Yeni Ürün/Hizmet Tasarımı, Teknoloji Adaptasyonu ve Yayılımı, Organizasyonlarda İnovasyon Süreçleri, Mobil Hizmetler, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Proje ve Değişim Yönetimi, Benzetim ve Karar Destek Çalışmaları konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.
Goran SCHMIDT
Goran SCHMIDT
Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi ve Parana Federal Üniversitesinden Ahşap Bilimi ve Orman Mühendisliği, Yüksek Lİsans derecesini Hamburg Üniversitesi ve Amazonlar Federal Üniversitesinden Ahşap, Orman ve Çevre Bilimleri alanlarında almıştır. Halen Johann Heinrich von Thünen Enstitüsünde Araştırmacı olarak görev yapmakta, aynı zamanda Hamburg Üniversitesinde doktora tezini bitirmek üzeredir. Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığının Sahraaltı Biyo-Ev projesini koordine etmektedir.
José ROBLES
José ROBLES
Valensiya Politeknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği lisans derecesi olan José Robles birçok start-up ve büyük tıbbi cihaz şirketinde üst yönetim, satış ve pazarlama sorumluluklarını taşıdığı pozisyonlarda çalıştı. Halen Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptığı Ecofragmentation Europe S.L firması URBANREC H2020 projesinin lider şirket ortağı olup hacimli atıkların ayırılıp homojen parçacıklar elde edilmesi için “laminating fragmentation” teknolojisini geliştirmektedir.
Funda TIHMINLIOĞLU
Funda TIHMINLIOĞLU
Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Ege Üniversitesinden, Doktora derecesini Pennsylvania Devlet Üniversitesinden almıştır. İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsüne 1998 yılında Yardımcı doçent olarak katılan Prof. Tıhmınlıoğlu, 2009 yılından beri profesör olarak kimya mühendisliği bölümünde görevine devam etmektedir. Araştırma alanları polimer prosesleri, karakterizasyon, plastik geri dönüşüm, yapı ve özellik ilişkilerinin polimer mikro ve nanokompozt sistemlerin farklı uygulama alanları için geliştirilmesi konuları üzerine odaklanmaktadır.
Ángel RODRÍGUEZ PÉREZ
Ángel RODRÍGUEZ PÉREZ
Valensiya Politeknik Üniversitesinden Ziraat Mühendisliği derecesine sahiptir. 2011 yılından beri Valenciya Belediyeler Birliğinin 61 belediyenin evsel katı atığından sorumlu yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Birlik bu süre içinde 40 milyon Avroluk yatırımla kendi katı atık işleme tesislerini kurmuş, toplama ağını oluşturmuş ve kaynakta ayırma için kişisel teşvikleri devreye almıştır.
Koen SMEETS
Koen SMEETS
Ziraat Mühendisi olan Koen’in Louven Katolik Üniversitesinden Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Uygulamalı Biyoloji Bilimleri Doktora dereceleri bulunmaktadır. Flaman Atık Yönetimi Kuruluşu OVAM’da 1997-2007 arasında istatistikçi, 2007’den beridir de Atık ve Malzeme Yönetimi Bölümü İdare ve Veri Merkezi Başkanı olarak olarak görev yapmaktadır.
Franciszek ŁAPECKI
Franciszek ŁAPECKI
Krakow Academy (Polonya)’den Hukuk ve Yonetim Bilimleri alanlarında Yüksek lisans, Hukuk alanında Doktora derecelerine sahiptir. Polonya'nın en büyük demiryolu şirketlerinde bir satın alma prosedürü geliştirmek ve uygulamak için görevlendirilen çalışma grubunun üyesiydi. Bilimsel çalışmaları, ulusal ve Avrupa ölçeğinde kamu alımları konularına odaklanmaktadır. Kamu alımları alanında uluslararası birçok makalede yazar olarak yer almaktadır. 2018'den bu yana Varşova Belediyesinde Atık Yönetimi Bölümü Müdürü olarak çalışmaktadır.
Erdem MUHTAROGLU
Koen SMEETS
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi olan Erdem, Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğünde Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Sorumlulukları arasında uluslararası finans kaynaklarının takibi, Avrupa ağları, şehirleri ve kardeş şehirler ile ilişkileri güçlendirmek üzere projeler geliştirmek ve uygulamak bulunmaktadır. Bu projeler sosyal gelişim, sürdürülebilirlik, çevre ve inovasyon gibi çeşitli alanlardadır

TEKNİK PROGRAM

26 Eylül 2019, Perşembe
08:30 - 09:30

Kayıt

09:30 - 10:00

Açılış Konuşmaları

10:00 - 10:20
Aysun SOFUOGLU, URBANREC-TR Koordinatör, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

URBANREC Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yenilikçi Değerlendirme Yaklaşımları

10:20 - 11:00
Peter KURTH, BDE, Almanya

Avrupa Birliği Hacimli/Katı Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomiye Yönelik Politikaları: Fırsatlar ve Tehditler

11:00 - 11:20

Kahve Arası

11:20 - 12:00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye’de Döngüsel Ekonomiye Yönelik Hacimli/Katı Atık Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Tahminleri

12:00 - 12:40
Piotr BARCZAK, European Environmental Bureau, Brüksel, Belçika

Döngüsel Ekonomiye Yönelik Hacimli/Katı Atık Yönetimi: Bir STK Yaklaşımı

12:40 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 14:40
Jean-Benoit BEL, URBANREC, ACR+, Brüksel, Belçika

Bir Kaynak Olarak Hacimli Atıklar: Bir Yerel/Bölgesel İdareler Birliği Yaklaşımı

14:40 - 15:20
Terry L. TUDOR, University of Northampton, İngiltere

Yerel İdarelere Yüksek Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Hedeflerine Ulaşmak İçin Strateji Önerileri

15:20 - 15:40

Kahve Arası

15:40 - 16:20
Anne VANDEPUTTE, Reuse Shop Hageland, Belçika

Hacimli Atık Yönetiminde İkinci El Mağazalarının Yeri: Nasıl Kurmalı?

16:20 - 17:00
Nuri BASOĞLU, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Geri Dönüşüm Ürünleri: Tüketici Algısı

17:00 - 17:10
Aysun SOFUOGLU, URBANREC-TR Koordinatör, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kapanış Notları

27 Eylül 2019, Cuma
Hacimli Atıkların Ahşap-Plastik Kompozit Üretiminde Kullanımı
09:30-10:10
Goran Schmidt, University of Hamburg, Almanya

Geri Dönüşüm Ürünü Ahşap-Plastik Kompozitlerin Yaşam Döngüsü Analizi

10:10-10:30
José ROBLES, URBANREC, Ecofragmentation Europe, İspanya

Kentsel Hacimli Atıklar için Parçalama Teknolojisi

10:30-10:50
Funda TIHMINLIOGLU, URBANREC, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Hacimli Atıklardan Üretilmiş Ahşap-Plastik Kompozitlerin Endüstriyel Uygulaması

10:50-11:10

Kahve Arası

Çalıştay: Dört URBANREC Bölgesinde Elde Edilen Bulgular
11:10-11:30
Koen SMEETS, URBANREC, OVAM Public Waste Agency of FlandersFlanders, Belçika
11:30-11:50
Ángel RODRÍGUEZ PÉREZ, URBANREC, Consorcio Valencia InteriorValensiya, İspanya
11:50-12:10
Franciszek ŁAPECKI, URBANREC, URZAD, Varşova, Polonya
12:10-12:30
Erdem MUHTAROĞLU, URBANREC, Bornova Belediyesi, Bornova, Türkiye
12:30-14:00

Öğle Yemeği

KURULLAR

ONUR KURULU
Prof. Dr. Yusuf BARAN
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Dr. Mustafa İDUĞ
Bornova Belediye Başkanı
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU
Başkan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Fikret İNAL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Sait Cemil SOFUOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

KAYIT

Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sınırlı kontenjanımızın dolmuş olması sebebiyle kayıtlar kapanmıştır. Saygılarımızla.

Konferans, son 5.000 yıldır tarihi öneme sahip, Akdeniz'in en eski şehirlerinden biri olan İzmir'de gerçekleştirilecektir. Efes ve Pergamon gibi antik kentler ve Meryem Ana Evi bir saat mesafededir. Troya ve Roma Spa Şehri Hierapolis’de yakınlardadır. Beş yıldızlı otellere sahip ünlü turizm merkezlerinden Çeşme, güzel güneşlenme, rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi imkanlar sağlar.

Konferans yeri İzmir körfezi kıyısındaki beş yıldızlı Wyndham Grand İzmir Özdilek otelidir (http://www.wyndhamgrandizmir.com/tr/?dil=tr). Rezervasyon için lütfen Sayın Emel SENOL ile iletişime geçiniz (E-posta: emel.senol@wyndhamgrandizmir.com). İndirimli oda fiyatları için 26-27 Eylül İYTE URBANREC Konferansına katılım nedeniyle konaklama isteğinizi belirtmeniz gerekmektedir

İzmir ile ilgili bilgilere http://www.visitizmir.org/tr adresinden ulaşabilirsiniz.


URBANREC Konferansı Türkiye
Konferans Posterini indirmek için tıklayınız.

İLETİŞİM

Prof.Dr. Aysun SOFUOĞLU

Telefon: 232-750-6650 E-posta: aysunsofuoglu@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Fikret İNAL

Telefon: 232-750-6654 E-posta: fikretinal@iyte.edu.tr

Faks: 232-750-6645

İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, Gülbahçe, Urla 35430 İzmir